Avort fără riscuri - recomandări pentru sistemele de sănătate în probleme de strategie şi practică

May 12, 2022 11:35

April 03, 2023 16:34

Reading time: 3 minutes

Avort fără riscuri – recomandări pentru sistemele de sănătate în probleme de strategie şi practică

World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2015)‎. Avort fără riscuri: recomandări pentru sistemele de sănătate în probleme de strategie şi practică, Ediţia a doua. World Health Organization. Regional Office for Europe. WHO/EURO:2015-37017-37017-60066

Pe parcursul ultimelor două decenii s-a înregistrat o evoluţie semnificativă în ceea ce priveşte dovezile medicale ştiințifice, tehnologiile şi considerentele din perspectiva drepturilor omului atunci când vine vorba despre realizarea avorturilor fără riscuri, prin prisma unei abordări complexe. În pofida acestor evoluţii, se estimează că anual se realizează în con- tinuare 22 de milioane de avorturi în condiții improprii, lipsite de siguranță, care se soldează pentru 47 000 de femei cu deces, iar pentru încă 5 milioane de femei – cu dizabilităţi .

Aproape toate cazurile de decese şi dizabilităţi pot fi preve- nite prin educaţie sexuală, planificare familială şi prin acorda- rea posibilităţii de a beneficia de avort legal, fără riscuri şi de asistenţă în caz de complicaţii în urma avortului. În aproape toate statele dezvoltate avortul fără riscuri este legal şi poate fi realizat la cerere sau în baza unor motive de ordin social şi economic, iar accesul la serviciile respective este, în general, simplu. În statele unde accesul la serviciile de avort la cerere este extrem de limitat prin prevederi legale sau este interzis, deseori acesta devine un privilegiu al celor bogaţi, pe când cei săraci nu au de ales şi apelează la specialişti necalificaţi, care realizează avorturi în condiții improprii, ceea ce poate cauza deces sau prezenta riscuri pentru sănătate, devenind ulterior responsabilitatea socială şi financiară a sistemului public de sănătate. Dată fiind necesitatea de a prezenta cele mai bune practici, bazate pe dovezi, privind realizarea procedurii

de avort în condiţii sigure pentru a proteja sănătatea femeii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a actua- lizat publicaţia sa din anul 2003, întitulată AVORT FĂRĂ RISCURI: Recomandări pentru sistemele de sănătate în probleme de strategie şi practică.

În cadrul acestui proces au fost respectate standardele OMS pentru elabo- rarea recomandărilor, inclusiv: identificarea problemelor prioritare şi a rezultatelor scontate; acumularea, evaluarea şi sinteza datelor; formularea recomandărilor; planificarea diseminării, diseminarea ca atare, evaluarea impactului şi actualizarea. La elaborarea recomandărilor de ordin clinic, prezentate în capitolul 2, au fost pregătite fişe de date referitoare la întrebările cu cel mai înalt grad de prioritate, în baza analizelor sistematice recente, majoritatea dintre ele fiind stocate în Baza de date pentru analizele sistema- tice a bibliotecii Cochrane.

În plus, Capitolele 1, 3 şi 4 ale publicaţiei originale din 2003 au fost revizuite şi actuali- zate pentru a reflecta ultimele estimări privind avorturile nesigure din întreaga lume, sursele bibliografice noi cu privire la prestarea serviciilor de avort şi evoluţiile recente în domeniul legislaţiei privind drepturile omului la nivel internaţional, regional şi naţional. Grupul internaţional de experţi, responsabil de elaborarea recomandărilor, a analizat şi revizuit recomandările în baza fişelor cu date tematice în cadrul unui proces participativ bazat pe impe- rativul atingerii consensului.

All documents of the World Health Organization

 

Sursa: https://apps.who.int/iris/handle/10665/163433